breintraining en coaching

Coaching

Snap houdt zich bezig met drie verschillende manieren van coaching. Allereerst coachingsvormen die zijn gericht op kinderen en jongvolwassenen: Kernvisiecoaching en KIES-coaching. Daarnaast houden we ons ook bezig met oplossingsgerichte therapie: dit kan voor iedereen – van iedere leeftijdsgroep en bij uiteenlopende problemen – een geschikte behandeling zijn. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de verschillende vormen van coaching inhouden en met welke problemen je onder meer bij Snap terecht kunt. Weet je niet zeker of we iets voor je kunnen betekenen? Tijdens een vrijblijvend intakegesprek kan worden vastgesteld welke werkvorm bij jou of bij je kind past.

Kernvisiecoaching

De Kernvisiecoaching is bedoeld voor kinderen en jongeren die op een andere manier leren. Ze pakken zaken en leerstof net anders aan. Deze kinderen zijn vaak visueel ingesteld, gevoelig, vrolijk, creatief, initiatiefrijk en sociaal. Op school hebben ze regelmatig moeite met het leersysteem en dat kan de schooltijd tot een vervelende periode maken. De Kernvisiemethode kan helpen wanneer kinderen bijvoorbeeld last hebben van taalproblemen, rekenproblemen, automatiseringsproblemen, concentratieproblemen of faalangst. Door de Kernvisiemethode leren kinderen wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen gebruiken en ontwikkelen. Ook checken we hiaten in hun leerstof en helpen ze om de stof op een andere manier te leren.

KIES-coaching

KIES staat voor ‘Kinderen In Echtscheidings-Situaties’. KIES is een effectief praat- en spelprogramma voor kinderen en jongeren (6-18 jaar), gericht op het verwerken van een echtscheiding. Met elkaar leren ze in een veilige en besloten omgeving, onder begeleiding van een KIES-coach, omgaan met een scheiding en de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden. Aan de hand van creatieve opdrachten, praten en spel, komen verschillende thema’s aan bod. Zij delen hun ervaringen met lotgenoten, leren zichzelf serieus te nemen, hun emoties te uiten en duidelijk te zijn ten opzichte van zichzelf en hun ouders. Dat alles is belangrijk voor een optimale ontwikkeling.

Deze coaching wordt gegeven in een groep van 6 tot 8 kinderen of jongeren, maar als je kind meer baat heeft bij een individueel traject, is dat ook een optie. Heb je als ouders behoefte aan advies over het omgaan met je kinderen in deze situatie? Ook dat is een mogelijkheid bij Snap.

Oplossingsgerichte therapie

Het praten over oplossingen werkt soms beter dan het bespreken van de problemen. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die is ontstaan vanuit die overtuiging. De therapie is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele duidelijke manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen al vrij snel zichtbaar worden. Deze vorm van therapie is behulpzaam gebleken bij problemen als bijvoorbeeld:

  • angststoornissen
  • depressies
  • posttraumatische stressstoornissen
  • borderline
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • middelenmisbruik
  • burn-out

Jenette Arkema

Nieuweweg 54
3905 LN Veenendaal

06 - 550 67 364
info@snapcoaching.nl